PRIMARIA COMUNEI BRATOVOESTI, JUDETUL DOLJ

In slujba cetatenilor!

URBANISM

Acte necesare obtinerii CERTIFICATULUI DE URBANISM pentru constructii definitive, desfintari, imprejmuiri
 • Cerere C.U.  
 • extras P.U.Z. actualizat cu pozitionarea imobilului, emis de Primaria Municipiului Craiova, 2 ex. (original si copie)  
 • plan de situatie, (cadastral, de la A.C., intocmit de proiectant sau cadastrist, dupa caz), la scara 1:500, 1:1000, 2 ex. (original si copie)  
 • copie act de proprietate si copie C.N.S. 1 ex.  
 • prezentare simulare foto cu fatada care se modifica suprafata panoului sau firmei solicitate sa se specifice in cerere suprafata aleii de acces precizata in cerere+planul de situatie cu toate aleiile existente si distantele pana la acestea  
 • documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism  
 • situasia existenta si propusa (simulare foto cu desfasurarea frontului stradal)  
 • extras de carte funciara pentru informare (original), in termen de valabilitate  
 • reveleu cadastral cu situatia existenta si propunerea in 2 exemplare (original si copie)  
Acte necesare obtinerii AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE
 • Cerere A.C.  
 • anexa la cerere  
 • borderou cu paginatie, documentatia paginata  
 • dovada O.A.R. - copie  
 • act de proprietate in copie legalizata  
 • fisa bunului imobil si planul de amplasament (din documentatia topografica) copie  
 • extras de Carte Funciara de informare pentru luna in curs in functie de data la care este depusa solicitarea - original  
 • certificat de nomenclatura stradala - copie  
 • certificat de urbanism - copie  
 • avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura (cerute in C.U.) 
 • alte avize si acorduri (cerute in C.U.)  
 • studii de specialitate (cerute in C.U.)  
 • documentatie tehnica extras din PT (inclusiv foto pt.schimbari de destinatie)  
 • program al calitatii lucrarilor pe faze de executie vizat de Inspectoratul de Stat in Constructii Dolj  
 • referate de verificare cu viza in original  
 • deviz privind cheltuielile necesare realizarii investitiei  
 • dovada privind achitarea taxelor - copie  
 • certificat de atestare fiscala privind valoarea de impozitare a imobilului (pt.autorizatii de desfiintare)  
 • situatia existenta si propusa (simulare foto cu desfasurarea frontului stradal)  


» Cerere A.C. - cerere eliberare autorizatie construire
» Cerere C.U. - cerere eliberare autorizatie construire
» Autorizatii de construire 2021 - Autorizatii de construire 2021
» Certificate urbanism 2021 partea 2 - Certificate urbanism 10-20
» Certificate urbanism 2021 partea 3 - Certificate urbanism 20-30