PRIMARIA COMUNEI BRATOVOESTI, JUDETUL DOLJ

In slujba cetatenilor!

PROIECTE INVESTITIONALE


1. INFIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN COMUNA BRATOVOESTI, SAT GEOROCU MARE, JUDETUL DOLJ - P.N.D.L. in derulare

2. MODERNIZARE DISPENSAR UMAN IN COMUNA BRATOVOESTI - P.N.D.L. in derulare

3. CONSTRUIRE TEREN MINIFOTBAL - A.F.I.R. in derulare

4. CONSTRUIRE CENTRU PERMANENT PENTRU SERVICIUL VOLUNTAR SITUATII DE URGENTA COMUNA BRATOVOESTI, JUDETUL DOLJ - BUGET LOCAL in derulare

5. MODERNIZARE CAMIN CULTURAL- A.F..I.R. in derulare

6. CONSTRUIRE RETEA PUBLICA DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL DOLJ, COMUNA BRATOVOESTI SATELE PRUNET SI BADOSl - A.F.I.R. in faza de semnare contract de lucrari

7. REALIZAREA LUCRARILOR DE INREGISTRARE SISTEMATICA A IMOBILELOR IN SECTOARE CADASTRALE IN VEDEREA INSCRIERII IN SISTEM INTEGRAT DE CADASTRU SI CARTE FUNCIARA , APARTINAND UAT BRATOVOESTI - O.C.P.I. in derulare

8. CONSTRUIRE RETEA PUBLICA DE APA UZATA IN SATUL BRATOVOESTI, COMUNA BRATOVOESTI, JUDETUL DOLJ - in faza de licitatie

9. MODERNIZARE STRAZI RURALE COMUNA BRATOVOESTI - in faza de licitatie

10. CONSTRUIRE GRUPURI SANITARE – COMUNA BRATOVOESTI, SAT PRUNET, BRATOVOESTI, BADOSI SI GEOROCU MARE - in faza de licitatie

11. MODERNIZARE STRAZI SI ALEI IN COMUNA BRATOVOESTI - spre aprobare

12. Titlul proiectului: REALIZAREA DE INVESTITII PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII SCOLII GIMNAZIALE BRATOVOESTI, SAT BRATOVOESTI, JUDETUL DOLJ

Cod SMIS 2014+: 118604

Apel: POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI

Beneficiar: COMUNA BRATOVOESTI Scopul proiectului: REALIZAREA DE INVESTITII PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII SCOLII GIMNAZIALE BRATOVOESTI, SAT BRATOVOESTI, JUDETUL DOLJ il reprezinta reducerea costurilor de administrare prin cresterea eficientei energetice a cladirii publice.

In acest sens se urmareste efectuare urmatoarelor lucrari:

 • izolarea elementelor de constructie verticale opace

 • inlocuirea tamplariei aferente fatadelor;

 • zolarea termica a planseului peste ultimul nivel;

 • interventii asupra intalatiilor de incalzire, asupra instalatiilor de apa calda de consum si asupra instalatiei de iluminat;

 • Toate acestea vor conduce la cresterea eficientei energetice a cladirii.

  Includerea la finantare si ulterior, implementarea proiectului de investitie va asigura conditiile optime pentru desfasurarea activitatilor specifice si va conduce la imbunatatirea conditiilor de viata a copiilor si cadrelor didactice care frecventeaza imobilul, prin:

 • imbunatatirea starii cladirii si a conditiilor de confort termic interior;

 • reducerea pierderilor de caldura si a consumurilor energetice;

 • economisirea cantitatii de energie pe termen mediu si lung si reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire si apa calda de consum;

 • reducerea emisiilor poluante (de CO2) generate de producerea, transportul si consumul de energie conducând la utilizarea eficienta a resurselor de energie, in conformitate cu Strategia Europa 2020 actualizata pentru orizontul de timp 2030.

 • Nu in ultimul rand, implementarea proiectului REALIZAREA DE INVESTITII PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII SCOLII GIMNAZIALE BRATOVOESTI, SAT BRATOVOESTI, JUDETUL DOLJ va conduce la imbunatatirea parametrilor relevanti privind eficienta energetica (consumul anual de energie primara, atat din surse neregenerabile, cat si regenerabile, nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera) aferenti cladirii scolii si, implicit, la reducerea costurilor de mentenanta si intretinere a acestei cladiri.


  Obiectivele specifice:

  Obiectivele specifice ale proiectului sunt urmatoarele:

  a) Reducerea consumului anual specific de energie in cazul Scolii Gimnaziale din Bratovoesti prin masuri de reabilitare termica, modernizarea instalatiilor aferente cladirii si utlizarea surselor de energie regenerabila

  b) Scaderea nivelului anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone CO2) necesar functionarii cladirii prin masuri de reabilitare termica, modernizarea instalatiilor aferente cladirii si utilizarea surselor de energie regenerabila

  c) Trecerea cladirii intr-o clasa energetica suplimentara in urma implementarii masurilor de reabilitare termica, modernizarii instalatiilor aferente cladirii si utilizarii surselor de energie regenerabila

  Rezultatele:  1. Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2)

  Valoare la începutul implementarii proiectului 7.46

  Valoare la finalul implementarii proiectului (de output) 1,13


  2. Consumul anual de energie primara (kWh/an)

  Valoare la inceputul implementarii proiectului 274038,3515 kWh/an

  Valoare la finalul implementarii proiectului (de output) 120032,2085 kWh/an  3. Scaderea consumului anual de energie finala in cladirile publice ( din surse neregenerabile) tep se va corecta astfel: valoarea tinta este data de diferenta dintre valoarea calculata la finalul implementarii proiectului si valoarea calculate la inceputul implementarii proiectului, raportata la valoarea absoluta: 68474.08-41447.5=27026.58 KWh/an echivalent cu: 5.88 tep-3.564 tep=2.315 tep


  4. Consumul anual specific de energie primara (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total,

  Valoare la inceputul implementarii proiectului 71.73 kWh/m2 an

  Valoare la finalul implementarii proiectului 43.42 kWh/m2 an


  5. Consumul anual specific de energie primara (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total, din care:- pentru încalzire/racire

  Valoare la inceputul implementarii proiectului 39.64 kWh/m2 an

  Valoare la finalul implementarii proiectului 26.69 kWh/m2 an


  6. Consumul anual de energie primara din surse regenerabile (kWh/an) total,

  Valoare la inceputul implementarii proiectului 205564.3 kWh/ an

  Valoare la finalul implementarii proiectului 78584.71 kWh/an


  7. Consumul anual de energie primara din surse regenerabile (kWh/an) total,

  din care:- pentru incalzire/racire

  Valoare la inceputul implementarii proiectului 189206.4 kWh/ an

  Valoare la finalul implementarii proiectului 61530.96 kWh/an


  8. Consumul anual de energie primara din surse regenerabile (kWh/an) total, din care:- pentru preparare apa calda de consum

  Valoare la inceputul implementarii proiectului 16357.85 kWh/ an

  Valoare la finalul implementarii proiectului 17053.75 kWh/an  9. Consumul anual specific de energie primara (din surse regenerabile) (kWh/m2/an) total, din care:

  Valoare la inceputul implementarii proiectului 0.00

  Valoare la finalul implementarii proiectului 3452,87 kWh/an  10. Procentul (%) din total consum energie primara dupa implementarea masurilor care este realizat prin utilizarea surselorregenerabile de energie:65.47%

  Data de incepere: 31.08.2017

  Perioada de implementare: 33 de luni (31.08.2017 - 30.04.2020)

  Valoarea totala: 1.210.133,69 lei

  Valoarea eligibila nerambursabila din FEDR: 950.021,47 lei

  Valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national: 145.297,40 lei

  Valoarea cofinantarii eligibile a Beneficiarului: 22.353,45 lei

  Valoarea neeligibila, inclusiv TVA: 92.461,37 lei • Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniune Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

 • Programului Operational Regional 2014-2020

 • Pagina de Facebook a Programului